e-mail facebook

Acaciastraat 2 - 4814HH Breda

home over ons verhuur rekwisieten portfolio contact

Privacy.


Dit is de privacyverklaring van de Stichting Facilitaire Theater Werkplaats Breda, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53650646.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de stichting.
De stichting respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.


Verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer u ons benadert als (potentiële) klant vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in onze klantadministratie opgeslagen en worden gebruikt voor het beantwoorden van verzoeken om informatie, de afwikkeling van opdrachten en mailings over de diensten die wij leveren.


Delen van persoonsgegevens met derden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via info@ftwb-denturf.nl.
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, kunt u dat eveneens via info@ftwb-denturf.nl laten weten.


Bewaartermijn.

De stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: twee jaar.


Cookies of vergelijkbare technieken.

De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@ftwb-denturf.nl.


1 mei 2018